Skip to content

NABÓR NA STANOWISKO: KONSERWATOR BUDYNKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” z siedzibą w Woli k. Pszczyny, woj. śląskie przy ul. Lipowa 7 ogłasza nabór na stanowisko: Konserwator budynków.

Postępowanie rekrutacyjne będzie dwuetapowe. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną wymogi formalne kandydatów oraz ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. Kandydaci, którzy pozytywnie zostaną zaopiniowani przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania. Na tym etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

ETAP I:

Wymagania wobec kandydatów:

 1. praca na zewnątrz i wewnątrz budynków,
 2. posiadanie minimum zawodowego wykształcenia. Preferowany profil budowlany,
 3. co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 4. prace na wysokości powyżej 3m,
 5. prace hydrauliczne na instalacjach wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych (mile widziane uprawnienia SEP G2, SEP G3),
 6. prace na wewnętrznej instalacji elektrycznej (mile widziane uprawnienia SEP G1).

Oferujemy:

 1. zatrudnienie od dnia 03 czerwca 2024 r.,
 2. stosunek pracy oparty na umowie o pracę,
 3. stałe miesięczne wynagrodzenie,
 4. premie motywacyjne,
 5. nagrody jubileuszowe,
 6. nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres: smwola@interia.pl lub formą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”; ul. Lipowa 7 ; 43 – 225 Wola Curriculum Vitae. Przesłany dokument winien zawierać w swej treści dane teleadresowe umożliwiające kontakt zwrotny. Wybierając formę tradycyjną prosimy opisać kopertę: „Nabór na stanowisko: Konserwator budynków”. W przypadku formy elektronicznej identyczną treść prosimy wpisać w temacie e-mail.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 24 maja 2024 r.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 32/211 – 84 – 07 od poniedziałku do środy  w godz. 7.00 – 15.00, w czwartek od godz. 7.00 – 17.00, w piątek od godz. 7.00 – 13.00.

II ETAP:

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami będzie przeprowadzona w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7 w Woli (pomieszczenie nr 7 na I piętrze), na którą kandydat może zostać zobowiązany do dostarczenia do wglądu świadectw, dyplomów potwierdzających ukończone szkoły, szkoleń, kursów oraz świadectw pracy potwierdzających dotychczasowy przebieg kariery zawodowej.

Postanowienia końcowe:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do ograniczenia kontaktu do wybranych kandydatów.

Dokumenty pochodzące od kandydatów nie będą odsyłane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaną zniszczone w siedzibie Spółdzielni.

Zatrudniony pracownik będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu technicznego zarządzanych zasobów.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in. wykonywanie prac konserwatorskich
w zakresie instalacji:

 1. elektrycznej i odgromowej,
 2. centralnego ogrzewania,
 3. wodno – kanalizacyjnej,
 4. gazowej,

a  także w zakresie:

 • przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • utrzymania w dobrym stanie technicznym rynien i rur spustowych,
 • konserwacji ogólnobudowlanej,
 • napraw uszkodzonych dróg, chodników, schodów oraz znaków drogowych w obrębie administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA” zasobów,
 • napraw, wymiany urządzeń zabawowych i sportowych,
 • utrzymania terenów zielonych,
 • technicznej obsługi obiektów i zasobów lokalowych.
Back To Top