skip to Main Content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "WOLA" w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 16-18 w Woli nie wpłynęła żadna oferta.

Czytaj więcej
Back To Top