Skip to content

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” obejmują 33 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 51 926,92 m2, 4 wolnostojące budynki usługowe o powierzchni 914,25 m2 oraz 1 budynek wolnostojący (magazyn) o powierzchni 25,00 m2.

W 33 budynkach wg stanu na dzień 31.08.2022 r. znajdują się 903 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 51 374,24 m2, 19 lokali użytkowych o powierzchni 524,32 m2.

Spółdzielnia dysponuje również  dwoma pomieszczeniami  o pow. 28,36 m2, które na chwilę obecną są wykorzystywane jako warsztat dla potrzeb Spółdzielni.

Ponadto Spółdzielnia jest właścicielem 1 lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w utworzonej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Leśna 13 – 15 o powierzchni 62,95 m2.

 Budynki usługowe znajdują się przy ulicy:

  • Brzozowa 12 (powierzchnia użytkowa 412,80 m2),
  • Lipowa 7 (powierzchnia użytkowa 446,45 m2, w tym powierzchnia wynajmowana 113,75 m2 oraz powierzchnia zajęta na siedzibę Spółdzielni 332,70 m2),
  • Akacjowa 3 (powierzchnia 17 m2),
  • Dębowa 13 (powierzchnia użytkowa 38,00 m2).

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” wynosi 52 926,65 m2.

Back To Top