skip to Main Content
25Mar 20

Komunikat

Ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zostanie zwołane dopiero po odwołaniu stanu epidemii wprowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z związku z trwającą pandemią…

Czytaj więcej
24Mar 20

Komunikat

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA” z dnia 24.03.2020 r. w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek § 1 Mając na względzie wymianę wodomierzy, która skutkowała opóźnieniem w  rozliczeniu wody…

Czytaj więcej
13Mar 20

Komunikat

W związku z sytuacją występowania koronowirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o niedotykanie klamek, poręczy, wszelkiego rodzaju włączników znajdujących się w częściach wspólnych budynku (klatki schodowe,…

Czytaj więcej
Back To Top