skip to Main Content
17Paź 19

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na: „Remont chodnika pomiędzy budynkami nr 4-10 przy ul. Brzozowa i nr 5-11 przy ul. Leśna w…

Czytaj więcej
25Lip 19

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tej nieruchomości.…

Czytaj więcej
Back To Top