skip to Main Content

Rada Nadzorcza została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w dniu 24.09.2022 r., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od dnia 24 września 2022 r. do Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w 2025 r.

Skład Rady Nadzorczej:

Marian Bury – przewodniczący

Beata Krasoń – zastępca przewodniczącego 

Joanna Lewandowska – sekretarz

Anna Błaszczuk – członek

Marianna Gierbuszewska – członek


K O M U N I K A T

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”
uprzejmie informuje, że w okresie październik – grudzień 2022 r.
członek Rady Nadzorczej będzie pełnił dyżur
w każdy trzeci czwartek miesiąca
w godz. 15.00 – 17.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7, pomieszczenie nr 3, tj.


20 październik 2022 r.
17 listopad 2022 r.
15 grudzień 2022 r.

Back To Top