skip to Main Content

Rada Nadzorcza została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli w dniu 08.06.2019 r., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od czerwca 2019 r. do Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Krasoń – przewodniczący

Marian Bury – z-ca przewodniczącego 

Agnieszka Jeziorska-Ścigała – sekretarz

Stanisław Błaszczuk – członek

Ludwik Piórek – członek


Wola, dnia 17.08.2021 r.

K O M U N I K A T

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”
uprzejmie informuje, że w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.
członek Rady Nadzorczej będzie pełnił dyżur
w każdy trzeci czwartek miesiąca
w godz. 15.00 – 17.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7, pomieszczenie nr 3, tj.

16 wrzesień 2021 r.
21 październik 2021 r.
18 listopad 2021 r.
16 grudzień 2021 r.

Back To Top