skip to Main Content

Rada Nadzorcza została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli w dniu 08.06.2019 r., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od czerwca 2019 r. do Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Krasoń – przewodniczący

Marian Bury – z-ca przewodniczącego 

Agnieszka Jeziorska-Ścigała – sekretarz

Stanisław Błaszczuk – członek

Ludwik Piórek – członek


Wola, dnia 04.01.2021 r.

K O M U N I K A T

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”
uprzejmie informuje, że ze względu na  pandemię SARS-CoV-2
w okresie od stycznia 2021 r. aż do odwołania
członek Rady Nadzorczej będzie pełnił dyżur telefoniczny (32/448-92-38)
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 15.00-17.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7, pomieszczenie nr 3.
Poniżej wykaz dyżurów w I półroczu roku 2021:

21styczeń 2021 r.

18 luty 2021 r.

18 marzec 2021 r.

15 kwiecień 2021 r.

20 maj 2021 r.

17 czerwiec 2021 r.

Back To Top