skip to Main Content

Rada Nadzorcza została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w Woli w dniu 18.06.2016 r. zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od czerwca 2016 r. do czerwca 2019 r.

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodnicząc Rady Nadzorczej
Bogdan Kieloch

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agnieszka Jeziorska-Ścigała

Sekretarz Rady Nadzorczej
Zbigniew Krasoń

Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Błaszczuk

W okresie styczeń – maj 2019 r. Członek Rady Nadzorczej będzie pełnił dyżur w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7, pomieszczenie nr 3, tj.

  • 17 styczeń 2019 r.,
  • 21 luty 2019 r.,
  • 21 marzec 2019 r.,
  • 18 kwiecień 2019 r.,
  • 16 maj 2019 r.
Back To Top