Skip to content

Rada Nadzorcza została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w dniu 24.09.2022 r., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od dnia 24 września 2022 r. do Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w 2025 r.

Skład Rady Nadzorczej:

Marian Bury – przewodniczący

Beata Krasoń – zastępca przewodniczącego 

Joanna Lewandowska – sekretarz

Anna Błaszczuk – członek

Marianna Gierbuszewska – członek


K O M U N I K A T

Wola, dnia 07.09.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” uprzejmie informuje, że Członek Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 15,00 do 17,00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7 – pomieszczenie nr 3.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” chcący przybyć na dyżur Członka Rady Nadzorczej i porozmawiać na tematy związane z zajmowanym lokalem mieszkalnym, czy też w tematyce innych zagadnień szeroko rozumianego prawa spółdzielczego, proszeni są osobiście, telefonicznie (32 211-84-07) lub mailowo: smwola@interia.pl z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzedzającym termin dyżuru zgłaszać wolę przybycia.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres lokalu oraz rodzaj sprawy, która będzie przedmiotem rozmowy. W razie potrzeby na spotkanie należy zabrać niezbędną dokumentację.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”

Back To Top