skip to Main Content

Dane adresowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola”
ul. Lipowa 7
43-225 Wola

e-mail: smwola@interia.pl

NIP: 638 000 07 58
REGON: 001019326

Konto bankowe
PKO BP S.A. O/Tychy
07 1020 2528 0000 0702 0015 0813

Telefony
Sekretariat
tel.: 32 211 84 07
fax: 32 211 84 05

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
tel.: 32 211 84 07

Czynsze
tel.: 32 740 90 82

Kredyty
tel.: 32 740 90 89

Wkłady
tel.: 32 740 90 84

Zastępca Głównego Księgowego
tel.: 32 740 90 94

Windykacja
tel.: 32 740 90 97

Administracja
tel.: 32 740 90 62
tel.: 32 211 98 39

Rada Nadzorcza
tel.: 32 448 92 38 (dyżury w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00)

Back To Top