Skip to content

  Dane adresowe
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola”
  ul. Lipowa 7
  43-225 Wola

  e-mail: smwola@interia.pl

  NIP: 638 000 07 58
  REGON: 001019326

  Konto bankowe
  PKO BP S.A. O/Tychy
  07 1020 2528 0000 0702 0015 0813

  Telefony
  Sekretariat
  tel.: 32 211 84 07
  fax: 32 211 84 05

  Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
  tel.: 32 740 90 84

  Czynsze
  tel.: 32 740 90 89

  Kredyty
  tel.: 32 740 90 89

  Wkłady
  tel.: 32 740 90 82

  Zastępca Głównego Księgowego
  tel.: 32 740 90 94

  Windykacja
  tel.: 32 740 90 97

  Administracja
  tel.: 32 740 90 62
  tel.: 32 211 98 39

  Rada Nadzorcza
  tel.: 32 448 92 38 (dyżury w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00)

  Back To Top