skip to Main Content

Wolny lokal użytkowy: 43-225 Wola ul. Sosnowa 3 i 3A pow. 48,68 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” oferuje lokale użytkowe do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej, usługowo-handlowej oraz magazynowej o powierzchni użytkowej od 12,58 m2 do 83,80 m2. Zapraszamy chętnych do współpracy i zapewniamy przyszłym Najemcom możliwość stabilnego prowadzenia działalności na przestrzeni…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na: wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 16-18          nie wpłynęły żadne oferty.                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”

Czytaj więcej

Komunikat

Wola, dnia 24 czerwca 2021 r. K O M U N I K A T Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 26/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” z dnia 13.05.2021 r. został uchwalony Regulamin…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Wola, dnia 8 czerwca 2021 r. K O M U N I K A T W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2  oraz luzowaniem obostrzeń epidemicznych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” postanowił wznowić z dniem:  9 czerwca 2021 r. bezpośrednią obsługę…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” uprzejmie informuje, że w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) Spółdzielnia będzie  N I E C Z Y N N A zgodnie z postanowieniami art. 130 ustawy z…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zmiana ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków od 01.05.2021 r. zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.10.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.03.2021 r. Decyzja-wraz-z-taryfa-GL.RZT_.70.10.2021-1Pobierz Informacja-GZGK-1Pobierz

Czytaj więcej
Back To Top