skip to Main Content

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” uprzejmie informuje, że dnia 23 maja 2022r. nastąpi zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Obecnie obowiązujący standard DVB-T zostanie zastąpiony DVB-T2/HEVC. Odbiór w dotychczasowym formacie DVB-T nie będzie już możliwy. Standard DVB-T2/HEVC pojawi się tylko w telewizji…

Czytaj więcej

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2021 r. DYŻUR TECHNICZNY PO GODZINACH FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ CAŁODOBOWO W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY PEŁNIĄ: 1. W zakresie awarii wodociągowo - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej: P.H.U. „MARDEX” Dariusz Dziendziel…

Czytaj więcej

Komunikat

Wola, dnia 24 czerwca 2021 r. K O M U N I K A T Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 26/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” z dnia 13.05.2021 r. został uchwalony Regulamin…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Wola, dnia 8 czerwca 2021 r. K O M U N I K A T W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2  oraz luzowaniem obostrzeń epidemicznych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” postanowił wznowić z dniem:  9 czerwca 2021 r. bezpośrednią obsługę…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” uprzejmie informuje, że w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) Spółdzielnia będzie  N I E C Z Y N N A zgodnie z postanowieniami art. 130 ustawy z…

Czytaj więcej
Back To Top