skip to Main Content

Komunikat

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek

§ 1

Mając na względzie wymianę wodomierzy, która skutkowała opóźnieniem w  rozliczeniu wody za okres 01.06.2019 r. – 31.12.2019 r., a także zamknięciem kasy od dnia 12.03.2020 r.  z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa SARS-Cov-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” postanowił odstąpić od naliczania odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za miesiąc marzec 2020 r., a dokonanej w miesiącu kwietniu 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

                                                                                     Z A R Z Ą D

                                                               Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”

Back To Top