Skip to content

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dębowej 2-4-6-8 w Woli.

1.-SIWZPobierz 2.-Przedmiar-robot-zal.-nr-1-do-SIWZPobierz 3a.-Projekt-techniczny-zal-nr-2a-do-SIWZPobierz 3b.-Projekt-techniczny-zal.-nr-2b-do-SIWZPobierz 3c.-Projekt-techniczny-zal.-nr-2c-do-SIWZPobierz 3d.-Projekt-techniczny-zal.-nr-2d-do-SIWZPobierz 3d.-Projekt-techniczny-zal.-nr-2e-do-SIWZPobierz 4.-Umowa-zal.-nr-3-do-SIWZPobierz 5.-Formularz-ofertowy-zal.-nr-4-do-SIWZPobierz 5.-Formularz-ofertowy-zal.-nr-4-do-SIWZPobierz

Czytaj więcej

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na: remont chodników zlokalizowanych pomiędzy budynkami przy ul. Dębowej 5-7-9-11 i ul. Lipowej 25-27-29 w Woli, Komisja przetargowa wybrała firmę KKDR Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach…

Czytaj więcej

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” informuje, iż w celu ograniczenia kosztów energii elektrycznej codziennie, począwszy od dnia 30 listopada 2022 r. od godziny 23.00 do godziny 5.00 dnia następnego nastąpi wyłączanie oświetlenia parkowego. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "WOLA"

Czytaj więcej

Zmiana wysokości cen ciepła.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” informuje, że z dniem 01.09.2022 r., zostały wprowadzone przez Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. w Brzeszczach nowe ceny za ciepło w oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.53.2022.TK z dnia 16.08.2022…

Czytaj więcej
Back To Top