skip to Main Content

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami), Walne Zgromadzenie za lata 2019 – 2020 będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Back To Top