skip to Main Content

Komunikat

Ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zostanie zwołane dopiero po odwołaniu stanu epidemii wprowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Przesunięcie terminu zwołania Walnego Zgromadzenia jest wytyczną Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju zamieszczoną w formie informacji na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej.

Back To Top