Skip to content

Wola, dnia 10 listopada 2022 r.

LUSTRACJA  PEŁNA  DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „WOLA” ZA LATA 2019-2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” informuje, że:

na podstawie art. 91-93 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz umowy Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „WOLA” nr 14/2022/LSN z dnia 22.07.2022 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” została poddana badaniu lustracyjnemu pełnej działalności za okres od 01.01.2019 – 31.12.2021 r.

Lustrację przeprowadzono w sposób zdalny za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz w biurze Spółdzielni w dniach od 16.08.2022 r. do 26.09.2022 r.

W dniu 11.10.2022 r. Protokół lustracji pełnej Spółdzielni został odebrany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2022 r. zostanie przedstawiony przez Zarząd protokół lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” za lata 2019-2021 oraz list polustracyjny Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie z dnia 17. 10. 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 93 §2  ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 8 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni, członek Spółdzielni (po uprzednim zgłoszeniu sprawy w Sekretariacie Spółdzielni, tel: 32 211-84-07) może żądać do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informację o ich realizacji.

Na podstawie art. 93 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze wnioski z przeprowadzonej lustracji zostaną przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Do pobrania list polustracyjny.

Back To Top