skip to Main Content

KOMUNIKAT

Wola, dnia 8 czerwca 2021 r.

K O M U N I K A T

W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2  oraz luzowaniem obostrzeń epidemicznych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” postanowił wznowić z dniem: 

  • 9 czerwca 2021 r. bezpośrednią obsługę Mieszkańców,
  • 10 czerwca 2021 r. obsługę kasową Mieszkańców w budynku Spółdzielni.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały ujęte odpowiednio w Zarządzeniu  nr 3/2021 oraz nr 4/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. i opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: „COVID-19”.

Back To Top