Skip to content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na:

  • przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA”, Komisja przetargowa wybrała firmę COMPLEX Rafał Gajda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwiska 158.
Back To Top