Skip to content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na:

  • remont chodników zlokalizowanych pomiędzy budynkami przy ul. Dębowej 5-7-9-11 i ul. Lipowej 25-27-29 w Woli, Komisja przetargowa wybrała firmę KKDR Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Gminna 5.
Back To Top