skip to Main Content

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na: Wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 30-32-34 w Woli, Komisja przetargowa zamknęła postępowanie przetargowe bez wyłonienia wykonawcy prac.

Czytaj więcej

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na: Zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości budynkowych przy ul. Górnicza 14, 15, 16, 17 w Woli, Komisja przetargowa wybrała firmę INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik z siedzibą…

Czytaj więcej
Back To Top