skip to Main Content

Komunikat

W wyniku postępowania przetargowego na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”, powyższe prawo zostało ustanowione w stosunku do lokalu nr 8 przy ul. Słoneczna 8 w Woli.

Back To Top