skip to Main Content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na: „Remont chodnika pomiędzy budynkami nr 4-10 przy ul. Brzozowa i nr 5-11 przy ul. Leśna w Woli” oraz „Remont chodnika przed budynkiem nr 4-10 przy ul. Brzozowa w Woli” najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Budowlano – Usługowy „IZBUD” Jacek Ciupka z siedzibą w Miedźnej przy ul. Spółdzielcza 3/1.

Back To Top