Skip to content

WYKAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH MAJĄCYCH NA CELU POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COViD – 19

L.dz. SM/ZS/1446/2020

W związku z rozprzestrzeniającą się już na tę chwilę pandemią koronowirusa występującego pod nazwą COViD – 19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 12 marca 2020 r. wprowadził zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni.

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć zamknięcie kasy. Od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszelkie płatności z tytułu użytkowania zajmowanych lokali należy uiszczać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazane w Zarządzeniu konto.

Ograniczony został również bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami wyłącznie do spraw wymagających osobistego kontaktu w siedzibie Spółdzielni. Wszystkie pozostałe sprawy należy zgłaszać telefonicznie lub e-mail. Numery telefonów kontaktowych oraz adres poczty e-mail został udostępniony w Zarządzeniu.

W siedzibie Spółdzielni, przy ul. Lipowa 7 na parterze zamontowana została skrzynka odbiorcza,do której prosimy wrzucać wszelkie dokumenty, których adresatem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”.

Po przeciwległej stronie uruchomiony został telefon kontaktowy do pracowników poszczególnych działów. Można z niego skorzystać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

Aby ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt międzyludzki postanowiliśmy, że korespondencja wychodząca ze Spółdzielni będzie dostarczana Państwu przez gospodarzy budynków, ale tylko do skrzynek odbiorczych, albo bezpośrednio będzie nadawana za pośrednictwem operatora wyznaczonego – Poczta Polska S.A. Prosimy więc o zwracanie większej uwagi na zawartość Państwa skrzynek odbiorczych.

Zaplanowane wcześniej spotkania z mieszkańcami również zostały odwołane i przeniesione na termin późniejszy.

Dnia 13 marca 2020 r. na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych zostały wywieszone komunikaty zawierające w swej treści apel Głównego Inspektora Sanitarnego mówiący o sposobie postępowania celem zminimalizowania zarażenia koronawirusem.                  

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, został udostępniony numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia oraz adres strony internetowej pod który można się kontaktować w przypadku wystąpienia sytuacji nie opisanej w komunikacie.

Z tym dniem rekomendowaliśmy Państwu, aby wszystkie drzwi wejściowe do klatek schodowych zostały całodobowo otwarte. Rekomendacja jest zgodna ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego. Komunikat w tym przedmiocie został wywieszony na drzwiach wejściowych. Aby jednocześnie nie doprowadzić do nadmiernego zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, moc wszystkich grzejników znajdujących się na klatkach schodowych nieopodal drzwi wejściowych została ograniczona do niezbędnego minimum.

Od dnia 18 marca 2020 r. wprowadzamy w zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach dezynfekcję. Będzie ona przeprowadzana w godzinach rannych, a jej przedmiotem objęte zostaną obustronnie klamki w głównych drzwiach wejściowych, kaseta domofonowa przed wejściem do budynku oraz skrzynki odbiorcze, a więc miejsca najczęściej dotykane przez ludzi.

Na stronie internetowej www.sm-wola.pl została uruchomiona nowa zakładka nazwana COViD – 19. Będziemy w niej umieszczali wszystkie informacje związane z podjętymi działaniami mającymi na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a mającymi wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni.

Wszystkie podjęte już działania, jak i te które z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację będą mogły być podjęte w przyszłości mają wyłącznie na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronowirusa. W żadnej mierze nie są one skierowane przeciwko mieszkańcom Spółdzielni i nie mają na celu utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

Jeżeli pomimo podjętych działań nie uda się zahamować rozprzestrzeniania się koronowirusa nie wykluczamy na pewien okres czasu, podobnie jak jest to już czynione w innych zakładach pracy ograniczenie kontaktu z mieszkańcami, współpracownikami Spółdzielni wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Oczywiście jeżeli zaistniałaby tego rodzaju sytuacja zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Czasowe zawieszenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółdzielni nie będzie oznaczało wstrzymania pracy poszczególnych jej służb.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zwraca się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w tej wyjątkowej, trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy i postępowania adekwatnego do aktualnie występujących okoliczności. Na koniec prosimy o przestrzeganie zaleceń Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” i wszelkich apeli usłyszanych w środkach masowego przekazu z ust Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i wszystkich innych służb, których zadaniem jest walka z koronawirusem COViD – 19.

Back To Top