skip to Main Content

Zarządzenie Nr 6/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w Woli z dnia 21.10.2020 r.

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań spowodowanym rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia mieszkańców i pracowników z dniem 26.10.2020 r. aż do odwołania Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” z siedzibą w Woli przy ul. Lipowa 7 rozpoczyna funkcjonowanie przy drzwiach zamkniętych.

§ 1

Kasa będzie nieczynna. Płatności winny być wnoszone przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy:

PKO BP S.A. O/Tychy nr 07 1020 2528 0000 0702 0015 0813.

Wszelkie sprawy będą załatwiane :

Warunkiem udzielenia odpowiedzi na maila jest podpisanie go imieniem i nazwiskiem, podanie adresu lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowe „WOLA” oraz podanie numeru telefonu,
w celu weryfikacji osoby,

  • drogą telefoniczną:

32/211 84 07 – Sekretariat
32/211 84 07 – Zarząd (Prezes, Główny księgowy, Kierownik ds. technicznych)
32/211 98 39 – Pion techniczny
32/740 90 62 – Pion techniczny
32/740 90 89 – Księgowość- czynsze
32/740 90 82 – Księgowość- wkłady
32/740 90 97 – Księgowość- windykacja
32/740 90 84 – Pion członkowsko- mieszkaniowy           
601 253 489  – całodobowy dyżur  konserwatorski,

  • poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki pocztowej zamontowanej w budynku stanowiącym siedzibę Spółdzielni  (Wola, ul. Lipowa 7) na parterze z prawej strony schodów prowadzących na I piętro,
  • w sytuacjach wymagających bezwzględnie osobistego stawiennictwa  kontakt przy użyciu telefonu zainstalowanego w budynku stanowiącym siedzibę Spółdzielni (Wola, ul. Lipowa 7) na parterze w skrzynce z lewej strony schodów prowadzących na I piętro.

§ 2

Począwszy od dnia 19.11.2020 r. aż do odwołania Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zawiesza pracę komisji windykacyjnej.

§ 3

Począwszy od dnia 19.11.2020 r. aż do odwołania, w każdy trzeci czwartek miesiąca, członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 32/448 92 38.                

§ 4

Z dniem 26.10.2020 r. traci swoją moc Zarządzenie Nr 4/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” z dnia 23.04.2020 r.

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Back To Top