skip to Main Content

Zarządzenie Nr 4/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli z dnia 8 czerwca 2021 r.

W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 i luzowaniem obostrzeń epidemicznych oraz sukcesywnym obniżaniem transakcji gotówkowych  w kasie Spółdzielni w stosunku do wpłat bezgotówkowych lub gotówkowych  z pominięciem kasy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”  postanowił:

§ 1

  1. Od dnia 10 czerwca 2021 r. ponownie uruchomić kasę, która będzie czynna  w następujących dniach:
    a) poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00;
    b) czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00.
  2. W celu dokonania płatności gotówkowych w kasie, obligatoryjnym jest aż do odwołania przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego, tj.: zakrywanie maseczką ust i nosa, dezynfekcja dłoni oraz zachowanie min. 1,5 m odstępu pomiędzy osobami stojącymi  do kasy.

§ 2

Analiza uzasadniająca ograniczenie funkcjonowania kasy na bazie ilości transakcji gotówkowych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021 r.

                                                                                                    Z A R Z Ą D

                                                                      SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Back To Top