skip to Main Content

Zarządzenie Nr 3/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w Woli

z dnia 8 czerwca 2021 r.

W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2  i luzowaniem obostrzeń epidemicznych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”  z siedzibą w Woli przy ul. Lipowa 7 postanowił wznowić z dniem:

§ 1

  1. 9 czerwca 2021r. (środa) bezpośrednią obsługę Mieszkańców,
  2. 10 czerwca 2021r. (czwartek) obsługę kasową Mieszkańców w budynku Spółdzielni, na zasadach opisanych  w Zarządzeniu nr 4/2021
    z dnia 8 czerwca 2021 r.

   § 2

Czynności opisane w § 1 ust. 1 i ust. 2 będą obowiązywać aż do odwołania przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, tj.: zakrywanie maseczką ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie odstępu pomiędzy poszczególnymi osobami przebywającymi w pomieszczeniach Spółdzielni wynoszącego minimum 1,5 m.

  § 3

Płatności mogą być również realizowane drogą bankowości elektronicznej lub  przy wykorzystaniu usług pocztowych na rachunek bankowy:

PKO BP S.A. O/Tychy nr 07 1020 2528 0000 0702 0015 0813.

     § 4

32/211 84 07 – Zarząd (Prezes, Główny księgowy, Kierownik ds.   technicznych)  
32/211 98 39 – Pion techniczny 
32/740 90 62 – Pion techniczny
32/740 90 89 – Księgowość- czynsze
32/740 90 82 – Księgowość- wkłady
32/740 90 97 – Księgowość- windykacja
32/740 90 84 – Pion członkowsko- mieszkaniowy

601 253 489  – całodobowy dyżur  konserwatorski,

        § 5

  1. Z dniem 16 września 2021r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” przywraca na zasadach obowiązujących sprzed wprowadzenia stanu epidemii pracę Komisji Windykacyjnej.
  2. Dnia 17 czerwca 2021r. członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 32/448 92 38.

              § 6

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021 r.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci swoją moc Zarządzenie  Nr 6/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”
    z dnia 21.10.2020 r.

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Back To Top