skip to Main Content

ZARZĄDZENIE NR 10/2022

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Z  DNIA  28.12.2022 r.

w sprawie: święta–6 stycznia 2023r. oraz funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”, obsługi kasowej
w dniu 5 stycznia 2023 r.

§ 1

Z uwagi na fakt, że Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)  w dniu 6 stycznia 2023 r. przypada w piątek, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” postanawia na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), skrócić czas pracy w dniu 5 stycznia 2023 r. (czwartek) o 2 godziny.

      § 2

Z uwagi na zapis w § 1, Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w dniu 5 stycznia 2023 r., będzie funkcjonować
w godzinach: od 7.00 do 15.00.

Obsługa kasowa dnia 5 stycznia 2023 r. będzie zapewniona w godzinach od 8.00 do 14.00.

     § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Z A R Z Ą D

                                                                                   SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „WOLA”

Back To Top