skip to Main Content

Wykonanie okresowej co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz ich otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wola” w Woli.

Back To Top