skip to Main Content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na wymianę istniejących wodomierzy ciepłej i zimnej wody, zamontowanych w lokalach znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni „Mieszkaniowej „Wola” w Woli, na nowe elektroniczne wodomierze sucho bieżne wraz ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym oraz zdalnym odczytem radiowym najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowa 4.

Back To Top