skip to Main Content

KOMUNIKAT

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 55 z późn.zm.) podejmie akcję wycięcia drzew na terenie przylegającym do nieruchomości budynkowych w zasobach naszej Spółdzielni:

u l i c a    D ę b o w a  2

modrzew                      2 szt., nr dz. 1816/23

sosna                            1 szt., nr dz. 1816/23

brzoza                          2 szt., nr dz. 1816/23

u l i c a    D ę b o w a  11

świerk                           1 szt., nr dz. 1991/23

u l i c a    G ó r n i c z a  16

świerk                           2 szt., nr dz. 1751/59

modrzew                      1 szt., nr dz. 1751/59

sosna                            1 szt., nr dz. 1751/59

      Wszelkich dodatkowych  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” (tel. 32/211-98-39 lub 32/740-91-34).

Back To Top