skip to Main Content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowym na:

  • wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 16-18 w Woli, Komisja przetargowa zamknęła postępowanie przetargowe bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”

Back To Top