skip to Main Content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanym postępowaniu przetargowych na:

  • wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 30-32-34 w Woli, Komisja przetargowa zamknęła postępowanie przetargowe bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  • wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 16-18 w Woli, Komisja przetargowa zamknęła postępowanie przetargowe bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  • remont chodnika przed budynkami nr 1-3 i nr 5-11 przy ul. Leśna w Woli, Komisja przetargowa wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD”Sp. J. Pastor Kazimierz z siedzibą w Kobielicach przy ul. Rolna 4,
  • remont chodnika pomiędzy budynkami nr 2-8 przy ul. Dębowa i nr 1-9 przy ul. Słoneczna w Woli, Komisja przetargowa wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J. Pastor Kazimierz z siedzibą w Kobielicach przy ul. Rolna 4,
  • remont chodnika przed budynkiem nr 17-19 przy ul. Leśna i budynkiem nr 14-18 przy ul. Brzozowa w Woli, Komisja przetargowa wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J. Pastor Kazimierz z siedzibą w Kobielicach przy ul. Rolna 4.
Back To Top