skip to Main Content

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że w zorganizowanych postępowaniach przetargowych na:

  • wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 30-32-34,
  • wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słoneczna 16-18,

nie wpłynęły żadne oferty.

Back To Top