Skip to content

KOMUNIKAT

Zmiana ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków od 01.05.2021 r. zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.10.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.03.2021 r.

Back To Top