skip to Main Content

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 916 z późn.zm.) podejmie akcję wycięcia drzewa – orzech 1 szt., na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 1834/31, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 19-21-23 przy ul. Lipowa w Woli.

Wszelkich dodatkowych  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” (tel. 32/211-98-39 lub 32/740-91-34).

Back To Top