skip to Main Content

Komunikat

W wyniku postępowania przetargowego na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej „WOLA”, Zarząd Spółdzielni informuje, że zostało ustanowione prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Słoneczna 8 w Woli.

Czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. GOSPODARKI I EKSPLOATACJI ZASOBAMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „WOLA” z siedzibą w Woli k. Pszczyny, woj. śląskie przy  ul. Lipowa 7 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. gospodarki i eksploatacji zasobami. Postępowanie rekrutacyjne będzie dwuetapowe. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną wymogi formalne kandydatów oraz ich kwalifikacje,…

Czytaj więcej

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli informuje, że z dniem 01.08.2020r., zostały wprowadzone przez Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. w Brzeszczach nowe ceny za ciepłow oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.2.2020.JWi z dnia 15.07.2020r.…

Czytaj więcej

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tej nieruchomości. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Czytaj więcej
Back To Top