skip to Main Content

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Wola, dnia 8 czerwca 2021 r. K O M U N I K A T W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2  oraz luzowaniem obostrzeń epidemicznych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” postanowił wznowić z dniem:  9 czerwca 2021 r. bezpośrednią obsługę…

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 4/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli z dnia 8 czerwca 2021 r.

W związku ze spadkiem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 i luzowaniem obostrzeń epidemicznych oraz sukcesywnym obniżaniem transakcji gotówkowych  w kasie Spółdzielni w stosunku do wpłat bezgotówkowych lub gotówkowych  z pominięciem kasy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”  postanowił: § 1 Od dnia 10 czerwca…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” uprzejmie informuje, że w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) Spółdzielnia będzie  N I E C Z Y N N A zgodnie z postanowieniami art. 130 ustawy z…

Czytaj więcej
Back To Top