skip to Main Content

Komunikat

Wola, dnia 24 czerwca 2021 r. K O M U N I K A T Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 26/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” z dnia 13.05.2021 r. został uchwalony Regulamin…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zmiana ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków od 01.05.2021 r. zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.10.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.03.2021 r. Decyzja-wraz-z-taryfa-GL.RZT_.70.10.2021-1Pobierz Informacja-GZGK-1Pobierz

Czytaj więcej
Back To Top