Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA


Idź do treści

Menu główne:


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wola" powstała na Zebraniu Założycielskim w dniu 15.10.1982r. jako Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK "Czeczott" w Woli.Zebranie Przedstawicieli w dniu 08.06.2002r. dokonało zmiany nazwy Spółdzielni na obecnie obowiązującą.

Zasoby Spóldzielni Mieszkaniowej "Wola" obejmują 34 budynki mieszkalne oraz 2 budynki usługowe.

W tych 34 budynkach wg stanu na dzień 01.01.2012r. znajduje się 916 lokali mieszkalnych, 18 lokali użytkowych, 2 pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni 52 790,11 m2.Budynki usługowe znajdują się przy ulicy:

* Brzozowej 12 (powierzchnia użytkowa 412,80m2)
* Lipowej 7 (powierzchnia użytkowa 446,45m2, w tym powierzchnia wynajmowana 166,04m2, oraz powierzchnia zajęta na siedzibę Spółdzielni 280,41m2)Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wola":

1. Tomasz Sęk - Prezes Zarządu
2. Urszula Polanek - Członek Zarządu
3. Ryszard Rakoczy - Członek ZarząduRada Nadzorcza Spóldzielni Mieszkaniowej "Wola":

1. Adam Skotniczny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marian Bury - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Mikołaj Kowalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Bogdan Kieloch - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzrocza została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wola" w Woli w dniu 29.06.2013r.
Kadencja trwa od czerwca 2013r. do czerwca 2016r.
W związku z ustaniem członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej "WOLA" z dniem 01.02.2014 r. Pan Andrzej Bartyzel utracił mandat członka Rady Nadzorczej.Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA | smwola@interia.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego